הבסיס של מנוע 3D : ציור מודל פשוט ללא טקסטורה.

בפרק זה נעבור על הבסיס של מבנה מודל תלת מימדי והצגתו למסך.

כמה מושגי יסוד שצריך להכיר לפני שנתחיל.

ורטקס – הנקודות במרחב שמהם מורכבת הצורה לדוגמא לפירמידה שבאיור 1.1 יש 4 ורטקסים

פוליגון – משטח ישר המהווה חלק מהמעטפת של המודל ברוב מנועי תלת מימד (וגם בשלנו) פוליגון יהיה מורכב משלושה ורטקסים ולכן יהיה תמיד בצורת משולש.

במקרה של הפירמידה שבציור כל צד של הפירמידה מורכב מפוליגון אחד. כלומר הפירמידה מורכבת מארבעה פוליגונים